SISTEM MAKLUMBALAS GRADUAN DALAM MENCEBURI BIDANG KEUSAHAWANAN SELEPAS MENAMATKAN PENGAJIAN DI POLITEKNIK MUKAH (PMU) versi 3.0

Kami mengucapkan terima kasih di atas kesudian anda memberikan maklumbalas yang diperlukan. Graduan yang terlibat adalah dalam kalangan mereka yang telah menamatkan pengajian di PMU sahaja.

Maklumat  ini penting bagi membantu pihak PMU dan Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) mengenalpasti graduan yang menceburi BIDANG KEUSAHAWANAN selepas menamatkan pengajian di Politeknik.
 
PENTING: Sila baca dan jawab setiap soalan dengan teliti. Maklumat yang diperolehi adalah RAHSIA dan hanya digunakan untuk keperluan ini sahaja.

SEBARANG PERTANYAAN SILA WHATSAPP/SMS DI 013-6073292
MASUK
 
Nama Penuh Graduan *

 
Nama Penasihat Akademik (PA) Semasa Pengajian Di PMU *

 
Sesi Tamat Pengajian *


 
No. Kad Pengenalan *

 
No. Telefon Bimbit *

 
No. Telefon Rumah (Ibubapa/Penjaga) *

 
No. Telefon Pejabat

 
Email

 
Alamat Surat Menyurat *

 
Jabatan Akademik Semasa Pengajian di PMU *


 
Program Pengajian di PMU *


 
Kerjaya Sekarang *


 
Nama Perniagaan *

 
Kategori Jualan Produk *


 
Produk Jualan Secara Terperinci *

 
Tarikh Pendaftaran/Memulakan Perniagaan *

 
No. Pendaftaran Perniagaan atau syarikat (jika ada)

 
No. Ahli Jualan Langsung/ Stokis/ Agen Insuran atau Takaful (jika ada)

 
Alamat website perniagaan (jika ada)

 
Alamat facebook (jika ada)

 
Alamat instagram (jika ada)

 
Adakah anda pernah mengikuti Aktiviti Keusahawanan yang dilaksanakan di PMU? *

     
 
Adakah Aktiviti Keusahawanan yang dilaksanakan di PMU telah berjaya menarik minat saya untuk menceburi Bidang Perniagaan *

 
Adakah Kursus/Modul/Subjek Berasaskan Keusahawanan yang tawarkan telah berjaya menarik minat  saya untuk menceburi Bidang Perniagaan *

 
"Sekian, Terima Kasih"
Unit Keusahawanan
Politeknik Mukah

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform